"Қапшағай көпсалалық колледжі"

мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнына оқуға қабылдау ережесі

 

         Жалпы ережелер 

 

1. Техникалық және кәсіптік білім берудің кәсіптік оқу бағдарламаларын іске асыратын "Қапшағай көпсалалық колледжі" мемлекеттік коммуналдық қазыналық кәсіпорнына оқуға қабылдау қағидалары – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 130 Қаулысымен бекітілген" техникалық және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидаларына "және Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі"Білім туралы" Заңына сәйкес жүзеге асырылады.

2. Колледжге негізгі орта (негізгі жалпы), жалпы орта (орта жалпы), техникалық және кәсіптік (бастауыш кәсіптік және орта кәсіптік) білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары, шетел азаматтары және азаматтығы жоқ тұлғалар қабылданады. 

3. Техникалық және кәсіптік білімі бар тұлғалар үшін түсу емтихандарын тапсыру нысанын колледж әкімшілігі белгілейді.

 

        2. Колледжде оқуға қабылдау тәртібі               

 

        Құжаттарды қабылдауды және түсу емтихандарын өткізуді ұйымдастыру

 

4. Колледжде оқуға тұлғалардың өтініштерін қабылдау, қабылдау емтихандарын өткізу және білім алушылар құрамына қабылдау үшін директормен қабылдау комиссиясы құрылады,ол өз жұмысын 1 маусымнан кешіктірмей бастайды.

Қабылдау комиссиясының құрамына төраға, жауапты хатшы, қабылдау комиссиясының мүшелері кіреді.    

5. Қабылдау нәтижелері туралы ақпарат оқуға түсушілерге күндізгі оқу бөліміне 30 тамызға дейін, сырттай оқу бөліміне 30 қыркүйекке дейін қабылдау комиссиясымен колледждің ақпараттық стендтеріне орналастыру жолымен жеткізіледі.

6. Колледжде оқуға тұлғалардың өтініштерін қабылдау:

1) орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша күндізгі оқу нысанына 20 маусым мен 20 тамыз аралығында, сырттай оқу нысанына 20 маусым мен 20 қыркүйек аралығында;

2) жаппай кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша – 20 маусымнан 20 тамызға дейін.

7. Оқуға түсушілер колледжде оқуға қабылдау туралы өтінішке білімі туралы құжаттың түпнұсқасын, № 086-У нысанындағы медициналық анықтаманы флюрография суретімен қоса (І және ІІ топтағы мүгедектер мен бала жасынан мүгедектер үшін медициналық-әлеуметтік сараптаманың қорытындысы), 3х4 көлемдегі 8 фотосурет қоса береді. Оқуға түсушінің жеке басын куәландыратын құжаттарды жеке өзі, ата-анасы немесе заңды өкілдері ұсынады.

    Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар тұрғылықты жері бойынша тіркелгені туралы белгісі бар, олардың мәртебесін айқындайтын құжатты ұсынады:

      1) шетелдік - шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруға ықтиярхаты;

      2) азаматтығы жоқ адам-азаматтығы жоқ адамның куәлігі;

      3) босқын - босқын куәлігі;

      4) пана іздеген адам-пана іздеген адамның куәлігі;

      5) оралман - оралман куәлігі.

    Оқуға түсушілердің өтініштері тіркеу журналдарында оқу нысандары бойынша тіркеледі.

    Кешенді тестілеу сертификатын (жоғары оқу орындарына түсу үшін ағымдағы жылы кешенді тестілеуге қатысқан өткен жылдардың түлектері) немесе ҰБТ нәтижелері туралы сертификатын (Ұлттық бірыңғай тестілеуге қатысқан ағымдағы жылдың түлектері) ұсынған тұлғалар түсу емтихандарынан босатылады және осы Ереженің 12-тармағында көрсетілген шарттарға сәйкес конкурсқа жіберіледі.

8. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін түсу емтихандары:

1) жалпы орта білім үш пән бойынша (Қазақ тілі немесе орыс тілі, Қазақстан тарихы және мамандық бейіні бойынша пән) өткізіледі.);

2) негізгі орта білім – Негізгі орта білім берудің оқу бағдарламалары көлемінде екі пән бойынша (қазақ немесе орыс тілі және мамандық бейіні бойынша пән));

3) мамандық бейініне сәйкес келмейтін техникалық және кәсіптік білім мамандықтың бейінді пәні бойынша жүргізіледі;

4) мамандық бейініне сәйкес келетін техникалық және кәсіптік білім әңгімелесу нысанында жүргізіледі.

Жаппай кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсушілер үшін түсу емтихандары әңгімелесу нысанында өткізіледі.

Колледжге түсу емтихандары оқуға түсушілердің өтініштеріне сәйкес қазақ немесе орыс тілдерінде өткізіледі.

Техникалық және кәсіптік білім мамандықтарының бейіні бойынша жалпы білім беретін пәндер тізбесі осы Қағидаларға қосымшаға сәйкес айқындалады.

9-тармақта көрсетілген негізгі орта, жалпы орта білімі бар тұлғалар үшін түсу емтихандарының нысанын тестілеу немесе пәндер бойынша емтихандар колледж белгілейді.

9. Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша оқуға түсетін адамдар үшін қабылдау емтихандары: күндізгі оқу нысанына – 1 тамыздан 28 тамызға дейін, сырттай оқу нысанына – 1 тамыздан 25 қыркүйекке дейін өткізіледі.

Жаппай кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша күндізгі оқу нысанына түсетін адамдар үшін әңгімелесу 1 тамыздан 28 тамызға дейін өткізіледі.

 Қабылдау емтихандарын өткізу кезінде:

1) тестілеу нысанында әрбір пән бойынша тест тапсырмаларының (сұрақтардың) саны 25; әрбір тест тапсырмасына дұрыс жауап 1 баллмен бағаланады; тестілеуге үш пән бойынша 2 сағат 15 минут, ал екі пән бойынша - 1 сағат 30 минут беріледі; дұрыс жауаптар коды тестілеу аяқталғаннан кейін бірден ілінеді; тестілеу нәтижелері тестілеу өткізілген күні хабарланады.;

2) бағалау пәндері бойынша емтихан нысанында"3", "4", "5", қабылдау емтихандарының нәтижелері бойынша алынған балдарға қабылдау комиссиясы келесі шкала бойынша ауыстырылады: "3" - 8 балл, "4" - 17 балл, "5" - 25 балл.

10. Бірыңғай талаптарды сақтауды қамтамасыз ету және тест тапсырмаларын (сұрақтарын) және пәндер емтихандарын бағалау кезінде даулы мәселелерді шешу, түсушілердің құқықтарын қорғау мақсатында колледж апелляциялық комиссия құрады.

Апелляциялық комиссияның құрамына апелляциялық комиссияның төрағасы, хатшысы, мүшелері кіреді.

Тестілеу немесе пәндер бойынша түсу емтиханының нәтижелерімен келіспеген адам апелляцияға өтініш бере алады.

Апелляцияға өтініш тестілеу немесе түсу емтихандарының нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні сағат 13.00-ге дейін апелляциялық комиссияға беріледі және апелляциялық комиссия өтініш берушінің қатысуымен Бір күн ішінде қарайды.

Апелляциялық комиссияның шешімі комиссияның тізімдік құрамының көпшілік дауысымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда Комиссия төрағасының шешуші дауыс беруге құқығы бар. Комиссияның жұмысы хаттамалармен ресімделеді, оған төраға және Комиссияның барлық мүшелері қол қояды.

11. Тест немесе пәндер бойынша түсу емтиханын қайта тапсыруға жол берілмейді. 

 

        3. Білім алушылар құрамына қабылдау

12. Колледжге оқуға тұлғаларды қабылдау конкурстық негізде тұлғалардың өтініштері бойынша жүзеге асырылады.

Конкурс: ҰБТ сертификаттарының балдары негізінде; Қазақстан Республикасының Жоғары оқу орындарына түсу үшін кешенді тестілеу нысанында өткізілген түсу емтихандарының нәтижелері бойынша берілген сертификаттардың балдары негізінде; пәндер бойынша немесе колледж өткізген тестілеу нысанында түсу емтихандарының нәтижелері бойынша алынған балдар (бағалар) негізінде өткізіледі.

Қабылдау конкурсын өткізу кезінде осы Ереженің 9-тармағына сәйкес ҰБТ немесе кешенді тестілеу сертификаттарында көрсетілген үш пәннен балл сомасы ескеріледі. 

    Орта буын мамандарын даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша білім алушылар құрамына қабылдау:

күндізгі оқу бөліміне - 25 тамыздан 30 тамызға дейін;

сырттай оқу бөліміне-15 қыркүйектен 30 қыркүйекке дейін.

   Жаппай кәсіптер мен неғұрлым күрделі (аралас) кәсіптер бойынша кадрлар даярлауды көздейтін техникалық және кәсіптік білім беретін оқу бағдарламалары бойынша білім алушылар құрамына қабылдау 25 тамыздан 30 тамызға дейін негізгі орта немесе жалпы орта білім беру туралы құжаттарда көрсетілген бейінді пәндер бойынша бағаларды, әңгімелесу нәтижелерін ескере отырып, іріктеу негізінде жүргізіледі.  

13. Колледжге қабылдау мамандықтар, кәсіптер бойынша бөлек қабылдау комиссиясының ашық отырысында жүргізіледі.

Қабылдау бөлімі