2021 – 2022 оқу жылы

Негізгі орта білім негізінде жергілікті бюджет есебінен (9 сыныптан кейін). Күндізгі бөлім

Мамандығы жəне біліктілігі:

  • 07161300 Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану, 3W07161301 Автомобиль жөндеу слесарі.

Оқу мерзімі: 2  ж.10 ай

Оқыту тілі: мемлекеттік

(шəкіртақы жəне бір мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі)

 

2021-2022 учебный год

На базе основной школы за счет местного бюджета (после 9-го класса). Очная

Специальность и квалификация:

  • 10130300 Организация питания, 3W10130302 Повар.

  • 06120100 Вычислительная техника и информационные сети, 3W06120101 Оператор компьютерного аппаратного обеспечения.

Срок обучения: 2 г. 10 мес.

Язык обучения: русский

(обеспечивается стипендией и одноразовым горячим питанием)

 

 

Негізгі орта білім негізінде республикалық бюджет есебінен “Нəтижелі жұмыспен қамтуды жəне жаппай кəсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жылдарға арналған бағдарламасын” іске асыру (9 сыныптан кейін Қапшағай қаласы мен Қапшағай аймағының тұрғындары қабылданады). Күндізгі бөлім

Мамандығы жəне біліктілігі:

  • 10130300 Тамақтандыруды ұйымдастыру, 3W10130302 Аспазшы.

  • 07150500 Дәнекерлеу ісі, 3W07150501 Электр газымен дәнекерлеуші

Оқу мерзімі: 2  ж.10 ай

Оқыту тілі: мемлекеттік

(толықтай шəкіртақы жəне бір мезгіл ыстық тамақпен қамтамасыз етіледі)

 

На базе основной школы за счет республиканского бюджета для реализации “Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы” (прием абитуриентов после 9-го класса города Капшагай и Капшагайского региона). Очная

Специальность и квалификация:

  • 07230100 Швейное производство и моделирование одежды, 3W07230102 Портной

Срок обучения: 2 г. 10 мес.

Язык обучения: русский

(обеспечивается одноразовым горячим питанием и стипендией)

 

Қажетті құжаттар:

1.Мектепті бітіргендігі туралы куəлік (түпнұсқасы)

2.Тууы туралы куəлік немесе жеке куəлік (көшірмесі).

3.Сурет 3х4 (8 дана.)

4.Медициналық анықтама ( № 086у) (флюросурет)

5.Екпе картасы Үлгі №063

6.Өтініш.

 

Қаладан тыс жерлерде тұратын студенттер жатақханамен қамтамасыз етіледі.

Құжаттарды қабылдау 2021 жылдың 20 маусымынан - 20 тамызына дейін

 

Необходимые документы:

1.Свидетельство об окончании образования (оригинал).

2.Свидетельство о рождении или удостоверение личности (копии).

3.Фотографии 3х4 (8 шт).

4.Медицинская справка Ф.№ 086у (флюроснимок)

5.Прививочная карта Ф.№ 063

6.Заявление

Иногородним студентам предоставляется общежитие.

Прием документов с 20 июня по 20 августа 2021 года

2021-2022 — new CLASS.png